Yüksek Performans ve Kusursuzluğun
Fark Yarattığı Her Yerde
Biz Varız

TASARIM MERKEZİ


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ar-Ge ve yenilikçi çalışmaların günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu tespit etmiş ve bu kapsamda, ülkemiz için katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak, ileri teknoloji içeren ürün ve ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının sağlanması vizyonunu ortaya koymuştur.

Endüstriyel uygulamalar için uluslararası alanda rekabet gücü yüksek ileri teknoloji, yüksek performanslı mamuller geliştiren ve üreten ONUK-BG; öncü, yenilikçi ve dinamik tasarım, üretim ve mühendislik stratejileriyle ulusal ve uluslararası rakiplerinden pozitif yönde farklılaşmayı başarmış ve sürdürülebilir liderlik konumunu edinmiştir. ONUK-BG bu sayede, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın takdirlerini kazanmış ve ‘’Tasarım Merkezi’’ olarak tescil ve ilan edilmiştir.