Tasarım / Mühendislik

İleri Kompozit Yapı Tasarımı


ONUK-BG, mühendislik altyapısı ve özellikle ileri teknoloji Fiber Takviyeli Polimer (FTP) Kompozit malzemelerle ilgili kayda değer bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde FTP kompozit malzemeler kullanılarak geliştirilen ve üretilen her türlü askeri ve sivil araçların (suüstü platformları, sulatı plaformu yapıları, koruyucu sistem muhafazaları vb.) mukavim yapı tasarımlarını yapabilecek imkan ve donanıma sahiptir.

Malzeme Mühendisliği


ONUK-BG; çelik, alüminyum vb. konvansiyonel malzemelerin yanında, bu malzemelere kıyasla sağladıkları üstün avantajları nedeniyle, ileri FTP kompozit malzemeleri ürünlerinin temel yapı malzemesi olarak tercih etmekte ve kullanmaktadır.

ONUK-BG; ürünlerinde kullandığı malzemelerin, uygulamaya yönelik tasarıma ve üretime esas karakteristiklerini kendi laboratuvarlarında test ederek belirlemekte ve geçerlemektedir.

Mamul Tasarımı


ONUK-BG mamul tasarımı konusunda sahip olduğu kayda değer bilgi birikimi, tecrübe ve donamın sayesinde ihtiyacın ortaya konması aşaması da dahil olmak üzere tüm araştırma, geliştirme ve detay tasarımın oluşturulması çalışmalarını kendi bünyesinde yürütmektedir. CATIA V5 temel tasarım platformu olarak kullanılmaktadır.

Sonar Domu Tasarımı ve Üretimi Uygulamaları


Sonar domun tasarımı, sonar akustik performansı ve mekanik mukavemet arasındaki bir optimizasyon problemidir. Bu problemin ana parametreleri; sonarın çalışma frekansı, çıkış gücü, uygulamaya özgü mukavemet isterleri, dom geometrisi, sonar sensör gruplarının yapısı ve dom içindeki yerleşimleri, dış kaynaklı gürültüler (platform, platformun su içindeki hareketi, ortam gürültüsü kaynaklı vb.), dom içinde istenmeyen akustik yansımalar, malzeme seçimi, mukavim yapının tasarımı ve üretim teknolojisi gibi çok çeşitli, çok yönlü ve bağantılı unsurlardır. Bu parametrelerin çokluğu ve karmaşık ilişkileri özellikle yüksek çalışma frekanslarına sahip sonar uygulamalarında (mayın avlama sonar sistemlerinde olduğu gibi) kullanılan sonar domların tasarım ve üretiminde büyük teknik ve mühendislik güçlükleri beraberinde getirmektedir. Bu sebeple sonar domu tasarımı ve üretimi çok yönlü bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir.

Akışkan Mekaniği


ONUK-BG, Akışkan Mekaniği Bilimi ile ilgili kayda değer uzmanlığa, çok yönlü bilgi birikimine, deneyime, donanıma ve yazılım yeteneklerine sahip olup, ürünlerin tasarım ve üretim aşamalarına yönelik olarak gereken tüm detaylı araştırmalar, analizler (Bilgisayar Destekli Akışkan Mekaniği Analizi -CFD-), geliştirme çalışmaları, ihtiyaçların belirlenmesi aşaması da dahil olmak üzere ONUK-BG bünyesinde yapılmaktadır.